Arrangementer

Lærerkurs og verksteder, labforsøk og eksperimenter, konferanser, forskningsdager, vitenfestivaler, demonstrasjoner, fremvisninger, fysikk-kvelder osv.